Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
PPsotu - ihimistä varten.
Pohjois-Pohjanmaalla Ihimistä kuunnellen - yhteistyössä ja asiantuntijuudella.

Vapaaehtoistoiminnan kautta voimme osallistua ja vaikuttaa!
Tehdään yhdessä!
Järjestötoiminnan löydän ihimiset.fi.

Olemme ihimisiä varten ja teemme työtä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien puolesta. Meidän iloisen henkilöstömme löydät Kumppanuuskeskuksesta Oulusta.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-ja terveysturvayhdistys ry (PPsotu) on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijuutta yhdistävä kehittäjä, joka toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolella. PPsotu mahdollistaa ihmisten osallisuutta työllistämällä, yhdistystoimintaan osallistamalla, verkosto- ja vapaaehtoistyöllä sekä tuottamalla järjestöpalveluita Pohjois-Pohjanmaan alueella.