Historia

Oulun seudun Huoltotyöntekijäin yhdistyksestä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:ksi


5.5.1936 perustettiin Oulun seudun Huoltotyöntekijäin yhdistys, jonka toimialueena oli Oulun ja Raahen kaupungit ja niiden ympäristö. Perustamiskokoukseen osallistui 24 henkilöä. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli taloudellisen laman aiheuttama lisätarve panostaa sosiaaliseen työhön. Lisäksi haluttiin ottaa huomioon pohjoisen erityisolot ja tarpeet, kun lainsäädäntöä uusittiin. Erityisen tärkeäksi koettiin uusi lastensuojelulaki v. 1936.

Vanha uutisleike otsikolla "Pohjois Suomen huoltoväen luentopäivät päättyivät eilen, jolloin ohjelmassa oli koskenlasku ja käynti Pohjolan Poikakodissa."

Vuonna 1961 yhdistyksen nimi muuttui muotoon Pohjois-Pohjanmaan Huoltoväen yhdistys. Tuolloin teemoina olivat erityisesti päihdetyö ja uusi sosiaalipoliittinen ajattelu, jossa haluttiin pois köyhäinhuollosta kohti sosiaaliavustusjärjestelmää. Myös laitoshuollon kehittäminen oli esillä. 1960-luvulla muutettiin sääntöjä ja niihin tuli mainita, että yhdistyksen tarkoituksena on toimia Sosiaaliturvan Keskusliitto ry:n alueellisena järjestönä.

Vuonna 1975 yhdistyksen nimi muuttui muotoon Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry. Nimen ja sääntöjen muutos hyväksyttiin rekisterihallituksessa vasta 1977 useiden korjausten jälkeen. Uusi nimi heijasti sosiaaliturvan kehittämistä ja sosiaalipolitiikan näkyvää merkitystä. Perhepolitiikka, etenkin vanhustyö sekä lasten ja nuorten asema perheissä olivat esillä. Yhdistyksen asema kouluttajana vankistui. 1990-luvun laman jälkeen yksityisen ja kolmannen sektorin aseman korostui julkisen sektorin varojen niukentuessa. Sosiaaliturvan Keskusliitto käynnisti vuonna 1993 Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot –projektin. Tämä tuli olemaan myös Oulun seudulla merkittävä hanke kohti laajempaa kumppanuutta ja Kumppanuuskeskusta. Valtakunnallinen HYVE-projekti vaikutti merkittävästi Kumppanuuskeskuksen syntyyn. Yhdistys rakensi osaltaan kumppanuutta ja ylläpiti Kumppanuuskeskuksen infrastruktuuria. Vuosituhannen vaihteen tienoilla tulivat ensimmäiset yhdistyksen hallinnoimat hankkeet Pyylääkkö nää mua? ja Iloa arkeen.  Yhdistykseen tulivat myös ensimmäiset palkatut työntekijät. Hanketyöntekijöiden lisäksi palkattiin työntekijöitä Kumppanuuskeskuksen infoon ja toimistotöihin erilaisilla tukirahoilla kuten työllisyystuki.

Vuonna 2007 yhdistyksen nimi muuttui muotoon Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi haluttiin nähdä entistä enemmän toisiinsa yhteen liittyviksi. Vuoden 2012 alusta Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) lakkautettiin ja tilalle tuli SOSTE-Suomen sosiaali- ja terveys ry. Muutos oli merkittävä yhdistykselle.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry hallinnoi vuosina 2007-2010 Tietoteknologia järjestöosaamisen välineeksi –projektia. Hanke mm. uudisti ja ylläpiti Kumppanuuskeskuksen kotisivuja sekä koulutti järjestötoimijoita tietotekniikan käytössä. Seuraava tietotekniikkahanke oli Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon (VVV) -projekti. Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliiton käynnistämä projekti yhteispalveluista vuosina 2008-2010 johti Oulun osaprojektissa järjestövetoisen yhteispalvelupisteen avaamiseen Kumppanuuskeskukseen Oulun päivillä 6.9.2008. Piste auttoi tiedonhaussa ja talouden suunnittelussa sekä sosiaalietuuksien ja -palveluiden hakemisessa. Yhteispalvelupisteestä kehittyi ajan saatossa Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste.