Järjestöt sairaalassa -hanke (2016 - 2019)

Järjestöpiste Kaiku - logo

Järjestöt sairaalassa -hankkeen (1.3.2016-31.12.2019) toiminnan ytimen muodosti Järjestöpiste Kaiku Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Toimintaan osallistuvat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy sekä yli 30 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Hankkeen tavoitteet

  • Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat ja heidän omaisensa saavat halutessaan järjestöammattilaisen,
    vapaaehtoisen ja/tai vertaisen
    tarjoamaa tietoa ja tukea hoidon aikana.
  • OYS:n henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata potilaan ja hänen omaisensa järjestöjen tarjoaman tiedon ja tuen piiriin.
  • OYS:n alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat tarjota tietoa ja vertaistukea sairaalan potilaille ja heidän omaisilleen sairaalaympäristössä.
  • OAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat perehtyä sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaan osana opintojaan.

Kuvaus kehittämisalueista

  • Järjestötoiminnan rakenteiden tukeminen: Hankkeessa kehitetään järjestöjen toimintaa sairaalassa yhteistyössä järjestöjen ja OYS:n kanssa. Yhteisten pelisääntöjen ja koordinaation kautta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta sairaalaympäristössä tehostuu. Hanke koordinoi myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan esittelyjä Hyvinvointikeskuksisssa ja -pisteissä.
  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Vapaaehtoistoiminta sairaalaympäristössä on vielä vähäistä. Tarvetta toiminnalle kuitenkin on, mm. vertaistuen erilaiset muodot. Hankkeessa kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tarve OYS:ssä sekä järjestöjen resurssit vastata tarpeisiin. Hankeessa aloitetaan sairaalassa uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja esim. sairaalaopas ja lukukaveritoiminta tarpeiden mukaan. Vapaaehtoiset koulutetaan ja heille tarjotaan virkistystä ja työnohjauksellisia keskusteluja. Tavoitteena laadukas ja luotettava vapaaehtoistoiminta sairaalaympäristössä.

Järjestöpiste Kaiku

Järjestöpiste Kaiku palvelee Oulun yliopistollisen sairaalan potilaita, heidän omaisiaan sekä henkilökuntaa OYS:n avohoitotalon aulassa. Pisteestä saat neuvontaa ja ohjausta järjestötoimintaan sekä järjestöjen esitteitä ja lehtiä. Pisteellä voit tutustua järjestöihin ja niiden tarjoamaan toimintaan järjestöesittelyissä ja tapahtumissa. Pisteeltä saat tietoa myös vapaaehtois– ja vertaistukitoiminnasta sairaalassa.

Järjestöpisteen kuukausiaikataulun näet sairaanhoitopiirin sivuilta.

Järjestöt voivat esitellä omaa toimintaansa järjestöpisteellä sen aukioloaikoina. Järjestöt voivat esittäytyä myös muissa sairaalan toiminnoissa sekä Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa ja -pisteissä.


Vapaaehtoistoiminta

Hanke on rekrytoinut ja perehdyttänyt OYS:iin nelisenkymmentä sairaalavapaaehtoista. Sairaalaoppaat auttavat sairaalan potilaita ja heidän läheisiään selviytymään sairaalan arjessa; ohjaamalla ja neuvomalla ilmoittautumisautomaattien käytössä sekä saattamalla heitä osastoille ja poliklinikoille. Sairaalaopastoimintaa on avohoitotalolla ja yhteispäivystyksessä. Kuntoutusosastolla 1 sairaalvapaaehtoiset ovat mukana osaston iltaryhmässä tuoden vaihtelua osaston arkeen. Uusia vapaaehtoistoimnian muotoja kehitettään tarpeen ja resurssien mukaan.


Opiskelijayhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat päivystävät pisteessä, keräävät asiakaspalautetta, auttavat koulutuksissa ja tapahtumien järjestämisessä sekä tiedottavat toiminnasta sairaalassa ja oppilaitoksessa.


Lisätietoa toiminnasta

OLKA-toiminnan työntekijät, Katja Kuusela ja Terhi Niemelä