Järjestöjen teemapäivät ja toiminnan esittelyt


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Esittelypäivien tavoitteena on jakaa tietoa sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle:

• vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta
• edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta
• harrastus- ja virkistystoiminnasta
• ammattilaisten antamasta neuvonnasta ja tuesta
• koulutuksesta ja kuntoutuksesta

Esittelijänä voi toimia järjestön työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kaikki esittäytymismahdollisuudet löydät tämän sivun reunavalikosta.


Antoisia esittelyjä!

OLKA-toiminnan logo.