Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiantuntijasihteeri muodostavat johtoryhmän.

Vuonna 2023 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:
Eeva Maarit Valkama

Varapuheenjohtaja:
Mervi Saloheimo

Asiantuntijasihteeri, hallituksen varsinainen jäsen:
Annemari Eskola

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Merja Ansamaa
Johanna Kerola
Pertti Kukkonen
Sari Havela-Hiitola
Hilkka Huusko
Terttu Piippo
Taina Rajanen

Hallituksen varajäsenet:
Sari Holappa
Anne Huotari
Kaisu Rundelin
Hannele Salmi