Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. 

Johtoryhmä

Vuonna 2022 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:
Eeva Maarit Valkama

Varapuheenjohtaja:
Annemari Eskola

Asiantuntijasihteeri, hallituksen varsinainen jäsen:
Mervi Saloheimo

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Terttu Piippo
Tiina Ervelius
Pertti Kukkonen
Johanna Kerola
Merja Ansamaa
Taina Rajanen
sekä 1 jäsen

Hallituksen varajäsenet:
Kaisu Rundelin
Sirpa Rytky
Nina Kontula
Sari Holappa