Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiantuntijasihteeri muodostavat johtoryhmän.

Vuonna 2024 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:
Eeva Maarit Valkama

Varapuheenjohtaja:
Mervi Saloheimo

Asiantuntijasihteeri, hallituksen varsinainen jäsen:
Taina Rajanen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Merja Ansamaa
Johanna Kerola
Pertti Kukkonen
Sari Havela-Hiitola
Hilkka Huusko
Senni Lappalainen
Terttu Piippo

Hallituksen varajäsenet:
Sari Holappa
Anne Huotari
Kaisu Rundelin
Hannele Salmi