Osallisuus

Osallisuutta tukeva kunta ja maakunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen mm.

  • lakisääteisten elimien (nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot),
  • kansalaisraatien ja
  • palautejärjestelmien avulla.

Asukkaiden osallisuutta lisäävät myös mm.

Erityistä huomioita tulisi kiinnittää heikoimmassa asemassa olevien osallisuuteen. Osallisuustyöhön liittyvää tietoa ja toimintamalleja löytyy mm. THL:n sivuilta. Pohjois-Pohjanmaan kunnista esim. Utajärvellä järjestöjen osallisuus on huomioitu hyvin kunnan toiminnassa: yhdistysagentit edustavat järjestökenttää elinvoimavaliokunnassa.