Blogitekstejä ja artikkeli

Hankkeen blogissa julkaistiin kuukausittain tekstejä kumppanikunnilta, hankkeelta ja yhteistyötahoilta. 

  • 7.6.2023 Yhdessä osallisuutta -hankkeen viimeinen kevät alkaa olla takana päin. Kevät on ollut yhteisen tekemisen näkyväksi tekemistä moniammatillisessa hanketiimissä. Mitä kaikkea hankkeessa onkaan saatu aikaiseksi yhteistyöstä voimaa ammentaen?

  • 19.5.2023 Entäpä jos tulevaisuudessa yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi tapahtuman luonteesta riippumatta nostetaan se, minkälainen tunnelma sinne saadaan luotua?

  • 14.2.2023 Nivalassa käynnistyi viime vuoden alussa kyläneuvoston toiminta. Kaupunkistrategiassamme jo mainitaan Nivalan olevan vahva kylien kaupunki, joten kyläneuvostotoiminta tukee sen toteutumista. Kyläneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien kylien yhteistyö- ja keskustelufoorumi sekä vaikuttamis- ja osallistumiselin kaupungissa. Kyläneuvosto toimii kokonaisvaltaisesti Nivalan eri kylien yhteistyön sekä kaupungin ja kylien välisen yhteistyön edistämiseksi.

  • 29.11.2022: Vapaaehtoisten päivä on joulukuinen kansainvälinen juhlapäivä, jota juhlitaan Suomessa tänä vuonna 2.12.2022. Päivän tarkoituksena on huomioida ja kiittää vapaaehtoisia heidän tärkeästä toiminnastaan muiden iloksi ja avuksi. Kansallisesti päivää vietetään Kansalaisareenan toimesta, joka mm. palkitsee vuoden vapaaehtoisen ja jakaa materiaalia vapaaehtoisten kiittämisen tueksi.

  • 7.11.2021: Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki, joka velvoittaa niin kuntia kuin kohta hyvinvointialuettakin. Ehkäiseviä toimia tarvitaan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa neuvolatyöstä ikäihmisiin saakka.

  • 3.10.2022: Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen palvelu. Laki luo puitteet väestön yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin sivistykseen ja kulttuuriin. Käytännössä tämä tarkoittaa palveluiden maksuttomuutta sekä saavutettavuutta.

  • 6.6.2022: Yhdessä tekeminen synnyttää yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja perinteitä, joiden varaan kylien elämä on rakentunut ja rakentuu vielä tänäkin päivänä. Hyvinvointia on, että voimme hyvin yksilöinä, mutta myös sitä, että muut yhteisön jäsenet voivat hyvin.

  • 4.4.2022: Miten kunta voi edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja mahdollistaa erilaisia vuorovaikutuksen paikkoja? Yksi hyvä keino on tarjota yhdistysten käyttöön maksuttomia tiloja sekä kehittää kaikille kuntalaisille avoimia kokoontumispaikkoja.

  • 8.2.2022: Yksinäisyys ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Korona-aikana yksinäisyyden kokemuksista on tullut entistä yleisempiä, kun moni on jumiutunut kotiin ja jäänyt kaipaamaan ystävää. Vapaaehtoinen ystävätoiminta pyrkii helpottamaan tilannetta tarjoamalla kaikenikäisille mahdollisuuden alkaa ystäväksi toiselle kuntalaiselle.

  • 25.1.2022: Kuntien monimuotoinen yhteistyö erilaisten järjestö- ja seuratoimijoiden kanssa mahdollistaa kuntalaisilla aktiiviset, kokemukseen pohjautuvat, osaavat ja monipuoliset palvelut. Samalla järjestöjen ja seurojen aktiivisuus takaa myös toiminnan merkityksellisyyden ja ihmislähtöisyyden.

Hankeaikana tuotettiin myös artikkeli kokemustoiminnasta, jossa käsiteltiin tapoja hyödyntää järjestöjen kouluttamien kokemustoimijoiden asiantuntemusta.

Terhi Niemelä ja Marina Steffansson:
Kokemustiedolla vaikuttavia ratkaisuja viheliäisin ongelmiin 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304276623