Järjestöystävällinen kunta ja maakunta

Järjestöystävällisessä kunnassa ja maakunnassa toimii aktiivisia eri alojen järjestöjä, jotka tekevät monipuolista yhteistyötä kunnan ja maakunnan kanssa.

  1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,
  2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,
  3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,
  4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,
  5. maksaa järjestöavustuksia,
  6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan sekä
  7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön. Kuntien järjestöystävällisyyttä voidaan selvittää säännöllisesti toteutettavalla kunnan järjestöyhteistyön kartoituksella. Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyön tueksi on koottu toimintamalleja vuonna 2020 ilmestyneeseen järjestöyhteistyön oppaaseen.