Kokemustoiminta

kolme ihmishahmoa punaisella viivalla.

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemustietoa sairaudesta, vammasta, järjestöistä tai esimerkiksi palveluiden käytöstä. Kokemustiedon tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia tai vammautuneita tai haastavan elämäntilanteen kokeneita ihmisiä. Kokemustoimijat voivat olla myös näiden omainen tai läheinen. Heidän arjen asiantuntijuus antaa kuulijalle mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin muuttuneesta elämäntilanteesta.

Kokemustoimijat voivat pitää omaan kokemustietoonsa perustuvia luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa ja haastatteluissa, työryhmissä, työpajoissa, toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa sekä työparina ammattilaisen rinnalla. Kokemustoimijoiden tehtäviä voi olla mm. sairaaloissa, opetusyksiköissä,  yksityisten ja julkisten palvelualojen yrityksissä, kaupungin ja kunnan toimissa sekä työväenopistoissa. Heidän haastattelujaan voi myös lukea lehdistä ja seurata muista mediakanavista.

Tässä sivustossa on perustietoa kokemustoiminnasta, kokemustoimijoiden toiminnasta ja heidän tilauksistaan sekä kokemustoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla ja Vaikuttavaa kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tekemästä kokemustoimintamallista.

Nämä tietosivut on toteutettu 
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen toimesta.

Päivitetty 26.6.2023