Kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla


Kokemustoiminta on järjestölähtöistä toimintaa. Tällä sivulla on tietoa järjestöjen kokemustoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla.

hahmoja punaisella viivalla,
ihmisverkosto

Valtakunnalliseen kokemustoimintaverkostoon kuuluu 38 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän yli 700 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Järjestöt voivat hakea jäsenyyttä valtakunnalliseen verkostoon ja verkoston jäsenet voivat viedä järjestönsä kokemustoimijatietoja valtakunnalliseen kokemuspankkiin. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 Suomessa. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu yleensä järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät. Pohjois-Pohjanmaalla toimii Pohjois-Pohjanmaan ohjausryhmä.

Tietoa alueellisesta kokemustoiminnasta 

Vuosina 2018-2020 Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä toimi Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke, josta saa lisätietoa paikallisesta kokemustoiminnnasta.