Tasavertainen kumppanuus

Kumppanuuteen panostava kunta ja maakunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina

  • kirjaamalla järjestökentän (eri alojen järjestöt) ja järjestötoiminnan moninaisuuden (vapaaehtoistoiminta, ammatillinen toiminta ja palvelutuotanto) toimintaa ohjaaviin asiakirjoihinsa sekä
  • laatimalla käytännöt kumppanuuden toteutumiselle.

Parhaiten järjestöihin liittyvät asiat saadaan mukaan kunnan asiakirjoihin, kun kunta tai maakunta laatii niitä yhdessä kuntalaisten ja järjestöjen kanssa. Kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat esim. strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä erilaiset ohjelmat.

Maakunnissa toimii järjestöyhteistyön rakenteita, kuten järjestöneuvottelukuntia ja kumppanuuspöytiä. Toimintamalli on kuvattu Innokylään:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on suosituksessaan ottanut kantaa siihen, miten kuntien tulee ottaa järjestöt mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kumppanuuden käytännöillä tarkoitetaan mm.

Osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia järjestöyhteistyön käytännöt on kerätty yhteen asiakirjaan.

Yhdistysyhteistyöasiakirjan laatimisen prosessi on mallinnettu Innokylään.

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteinen tahtotila on ilmaistu kaikkien kuntien allekirjoittamassa hyvinvointisopimuksessa, jossa myös järjestöt on huomioitu tasavertaisina kumppaneina.