Järjestötoiminnasta viestiminen

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta ja maakunta viestii järjestötoiminnasta mahdollistaen näin asukkaidensa osallistumisen heidän hyvinvointiaan tukevaan toimintaan.

Yhdistystoimintaan liittyvät tiedot on kunnan tai maakunnan nettisivuilla hyvä koota yhden sivun alle.