Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke 

(2017 - 2020)

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa - logo

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena oli tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoitti Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimi yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistui ja loi mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun. Hanke tuki Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusvalmistelun tueksi perustettuja maakunnallisia järjestöverkostoja.

Hanke toimi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoitti kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, koulutti yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tuki koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.