Toimeksi 2.0 (2016 - 2018)

Toimeksi.fi:n logo

Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Toimeksi.fi -verkkopalvelu sekä useita alueellisia verkkopalveluita.


Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on tarkoitettu

  1. kansalaisille, jotka etsivät välineitä, apua ja tukea omaan arkeensa
  2. järjestötoimijoille, jotka haluavat ilmoittaa omasta toiminnastaan ja tapahtumista kansalaisille
  3. viranomaisille asiakasohjaukseen


Toimeksi 2.0 -hanke vastasi

  • Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden teknisestä kehittämisestä ja kehittämisen koordinoinnista
  •  verkkopalvelukokonaisuuden käyttökokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden kehittämisestä
  •  verkkopalvelukokonaisuuden markkinoinnista järjestöihin, viranomaisille, sidosryhmille, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottajille sekä kansalaisille
  •  palvelukokonaisuuden laajentamisesta uusille alueille
  •  Toimeksi.fi -palvelun ylläpidosta
  •  Toimeksi.fi -verkoston koordinoinnista

Hankkeessa kehittämistyö keskitettiin palvelussa mukana olevien alueiden kannalta merkittäviin kohteisiin. Verkkopalvelun haluttiin tukevan alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

Hanke vastasi myös uusien alueiden palveluun mukaantulosta prosessien kehittämisen, koordinoinnin ja koulutuksen osalta.

Tavoitteena oli, että uudistettu Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus tavoittaisi paremmin kansalaisia, koko Suomen järjestökenttää sekä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Verkkopalvelukokonaisuuden kehittämiseksi järjestettiin esimerkiksi yhteisiä kehittämispäiviä, joissa pohdittiinn mm. verkkopalvelun prosesseja, yhteistä kehittämistä ja palvelun sisältöjä.

Verkkopalvelun kehittämisessä tietoa kerättiin järjestöalan toimijoilta, kansalaisilta ja sidosryhmiltä mm. kyselyiden avulla. Myös uusia toiminnallisuuksia kehitettiin ja testattiin yhdessä tulevien käyttäjien kanssa.


Hanke päättyi helmikuussa 2019 ja maaliskuusta eteenpäin Toimeksi.fi-koordinoinnista vastaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Tapahtumia ja toimintaa juuri sinulle.
Tule mukaan!
Toimeksi.fi