Palkkio- ja kulukorvaussuositukset

Kokemustoimijalle maksetaan yleensä palkkio hänen kokemustoimintatehtävästään. Palkkiot ja korvaukset vaihtelevat eri tilaajilla, mutta tavoitteena on maksaa kokemustoimijan kulut. Erilaisilla organisaatiolla kuten oppilaitokset ja sairaalat, on omia linjauksia palkkioista, joita he maksavat kokemustoimijalle.

kysymysmerkki - logo

Jokaisella kokemustoimijalla on mahdollisuus tapauskohtaisesti sopia tilaajatahon kanssa palkkiosta ja tämä kannattaa sopia etukäteen ennen tehtävää. Kokemustoimijalla on myös mahdollisuus kieltäytyä palkkiosta, jolloin kyse on vapaaehtoistoiminnasta. Vähimmäisedellytyksenä kuitenkin on, ettei kokemustoimijalle aiheudu tehtävästä kuluja, vaan matka- ja ruokailu yms. kulut korvataan tilaajan puolesta. Palkkiokorvaus on veronalaista tuloa, joten kokemustoimija tarvitsee toimittaa verokortin tilauksen tehneelle taholle.

Alla oleva suositus on laadittu Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmässä. Siinä on käytetty pohjatietona Oulun ammatillisten oppilaitosten ja kolmen muun toimijan määrittelemiä käytänteitä. Suositus on niitä kokemustoimijoiden tilaajia varten, joilla ei ole omassa organisaatiossa määritelty kokemustoimijatehtävän suorittamiseen liittyvää korvauskäytäntöä. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, kokemustoiminnassa on kyse korvattavasta toiminnasta eli toiminnasta ei saa aiheutua kuluja kokemustoimijalle. Tilaaja sopii kokemustoimijan kanssa etukäteen matkakorvauksesta ja palkkiosta tai ruokakorvauksesta. Kokemustoimijalla on mahdollisuus kieltäytyä palkkiosta, jolloin kyse on vapaaehtoistoiminnasta. Mikäli tilaajalla ei ole sopimusta tai päätöstä palkkion suuruudesta, niin palkkion maksussa noudatetaan yhdessä sovittuja ruoka-, tunti- tai kertakorvauksia tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

Palkkiosuositukset: Luento tai puheenvuoro 20-30 e/h
Kokoukset, paneelit, messut, seminaarit, muut tilaisuudet 20-40 e/kerta (kesto 2-4 h)

Oulun OLKA-toiminnassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa on määritelty omat palkkiokorvaukset eri tehtäviin.