Toteutettuja valmennuksia

Yhdessä osallisuutta -hanke järjesti toiminta-aikanaan useita valmennuksia kuntien ja järjestöjen työntekijöille. Valmennuksissa hyödynnettiin hanketiimin, muiden ammattilaisten, kokemustoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osaamista. 

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen – nuorten ja työikäisten yksinäisyys

Yhdessä osallisuutta -hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennukseen 28.2.2023.  Webinaarissa kuultiin Niina Junttilan puheenvuoro yksinäisyyden yhteiskunnallisista vaikutuksista, SPR:n Varpu Salmenrinteen puheenvuoro siitä, miltä nuorten ja työikäisten yksinäisyys näyttää Suomessa ja Aspa-säätiön Mielekästoiminnan Mari Nuutilan kokemuspuheenvuoro.

Unen ja levon merkitys työikäisen hyvinvointiin

Hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennukseen 23.11.2022. Webinaarissa kuultiin 
Suomenselän muisti ry:n vastaavan muistiasiantuntija Mirja Hynnisen ja Uupuneet ry:n kokemustoimijan Kirsi Keräsen puheenvuorot unen ja levon merkityksestä. 

Hyvä kohtaaminen 

Yhdessä osallisuutta -hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennuksen 12.10.2022. Pääpainona valmennuksessa oli se miten tukisimme ryhmiin ja kerhoihin tulevia ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ole jostain syystä osallistuneet. Hankkeesta Terhi Niemelä kertoi haastavassa tilanteessa olevien kohtaamisesta yleisesti, minkä lisäksi kokemustoimija jakoi omia kokemuksia paniikkihäiriöstä ja sen vaikutuksista ryhmätoiminnassa.

Kunta-järjestöyhteistyön näkyväksi tekeminen

Yhdessä osallisuutta -hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennuksen 24.5.2022. Hankkeesta Marina Steffansson kertoi kuinka järjestötyö näkyy kuntien hyvinvointikertomuksissa ja kuinka sen pitäisi näkyä. Kuinka järjestöissä tehtyä työtä on arvioitu, mitä indikaattoreita on käytetty ja onko järjestötyön vaikutuksia saatu näkyväksi. Kuinka hyvinvointikertomus tulisi huomioida kunnan talousarvioita suunniteltaessa.

Osallistuva budjetointi

Hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennuksen 26.4.2022. Kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista jakoivat Anne Miettinen, PORE – Porukalla parempaan -hankkeesta ja Outi Santavuori Sievin kunnasta.

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu nostaa kehittämistarpeet esille

Hanke järjesti yhteistyössä Sokra ja KoMa -hankkeiden kanssa maksuttoman webinaarivalmennuksen 11.5.2022. Tilaisuuden avasi Pohjois-Pohjanmaan liiton Ilpo Tapaninen.  Sen jälkeen Joakim Zitting KoMa-hankkeesta esitteli Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelua ja kertoi sen hyödyntämisestä yhdessä Sokra-hankkeen Varpu Wiensin kanssa. Keskustelua tehdyistä havainnoista osallistujien kanssa veti Yhdessä osallisuutta -hankkeesta Eeva Vaskilampi. 

Kokemustoiminta tueksi kuntatyöhön

Hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennuksen 29.3.2023. Valmennuksessa Yhdessä osallisuutta -hankkeesta Terhi Niemelä kertoi esimerkkejä kokemustoiminnasta: sivistys- ja kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, teknisisissä-, työllisyys- ja viestintäpalveluissa. Valmennuksessa kuultiin kokemustoimija Annamarin kokemuksia palvelujen kehittämisestä.

Avoimet tilat – Miten tavoitat ja järjestät toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita?

Yhdessä osallisuutta -hanke järjesti maksuttoman webinaarivalmennuksen 22.2.2022. Valmennuksessa pohditiin mitä ovat kuntalaisille tarkoitetut avoimet tilat. Miksi avoimia tiloja tarvitaan ja mitä edellytetään. Miten käynnistää ja kehittää toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Minkälaista toimintaa voisi järjestää ja miten se voitaisiin rahoittaa. Alustajina valmennuksessa olivat Yhdessä osallisuutta -hankkeesta Ritva Sauvola, Virpi Kilpijärvi Kumppanuustalo Nuotasta ja Susanna Lehtilahti Haapaveden kaupungilta.