Koulutus ja tehtävät

Kokemustoimijan koulutus

Kokemustoimijat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä. Kun omasta, läheisen sairastumisesta, vammautumisesta tai elämäntilanteen muuttumisesta on kulunut riittävän pitkä aika, henkilö voi hakeutua kokemustoimijakoulutukseen. Kokemustoimijoiden peruskoulutus tähtää kokemuspuheenvuoron pitämiseen henkilöille, joilla ei ole vastaavaa kokemusta. Peruskoulutusta järjestävät Kokemustoimintaverkosto ja siihen kuuluvat järjestöt sekä eri järjestöt ja liitot kouluttavat omia kokemustoimijoita. Peruskoulutuksessa käydään läpi kokemustoiminnan perusteita ja käsitteitä sekä kehitetään omia esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Peruskoulutuksen tavoitteina olevien oman tarinan rakentamisen ja jäsentämisen kautta kokemustoimija pyrkii kuulijan ymmärryksen ja käytännön tiedon lisäämiseen. Jokaisella koulutuksen käyneellä kokemustoimijalla on taustallaan jokin järjestö, yhdistys tai liitto ja hän tekee samalla omaa taustayhdistystään ja sen toimintaa tunnetuksi. Kokemustoimijoille on myös eri teemoilla jatkokoulutuksia tarpeen mukaan.

Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä oman sairausryhmäsi järjestöön tai alue- tai paikallisyhdistykseen ja kerro kiinnostuksestasi toimintaa kohtaan.

Kokemustoimijan tehtävät

Koulutetut kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, henkilöstön kouluttamisessa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi kokemustoimijat voivat pitää puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan. Siksi he voivat toimia myös yleisen tietoisuuden lisääjinä antaen haastatteluja ja tekemällä median kanssa yhteistyötä.

Kokemustoimijan peruskoulutuksen antamilla valmiuksilla voidaan toimia niin sairaaloissa, oppilaitoksissa kuin palvelualojen yrityksissä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Valtakunnallisen kokemustoimijaverkoston Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutuksen käyneillä on valmiuksia myös vaativimpiin kehittämisen tehtäviin.

Tarkempaa tehtäväkuvausta löytyy valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston sivuilta.

Kokemustoimijan palaute tehtävän jälkeen 

Kokemustoimijan itsensä antama palaute tehtävän jälkeen on tärkeää. Näin kokemustoimija voi arvioida omaa toimintaansa sekä samalla saadaan tietoa eri puolilla Suomea tehtävistä kokemustoimijan tehtävistä ja niiden lukumääristä, kohteista ja toteutustavasta. Saatu palaute on tärkeää koota yhteen. Kokemustoimijan itsearviointilomake menee valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston käyttöön ja tietojen pohjalta verkosto tekee itsearviointia ja kerää seurantatietoa verkostolle ja rahoittajalle.

palautelomake logo