Kokemustoimijan tilaus suoraan järjestöltä

Kun tilaaja hakee tietyn diagnoosin tai tietyn vamman omaavaa kokemustoimijaa, hän voi olla yhteydessä myös suoraan eri järjestöihin. Alta ladattava prosessikuvaus avaa enemmän asiaa.

  • Kokemustoimijan hakeminen järjestöstä tai kokemustoimintaa koordinoivalta taholta, toimeksianto prosessi

Pohjois-Pohjanmaalla on monia järjestöjä, joilla on toiminnassaan kokemustoimijoita.

Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöjä, joilla on kokemustoimijoita mukana toiminnassaan. Kaikki listan järjestöt eivät ole kuitenkaan valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston  jäsenjärjestöjä, ja heidän kokemustoimijoitaan ei välttämättä löydy verkoston kokemustoimintapankista. Kokemustoimijoita voi kysyä myös suoraan näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään. Järjestöjen nimistä aukeaa suora linkki ko. järjestön sivuille.

Listaus järjestöistä, joilla on kokemustoimijoita/kokemusasiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaalla

ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Auta Lasta ry, Veturointi-toiminta (lastensuojelu)
Autismiliitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Hengitysliitto ry
Hyvän mielen talo ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Invalidiliitto ry
Kilpirauhasliitto ry
Kuuloliitto ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Liikehäiriöisten liitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Mielenvireys ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Nuorten Ystävät ry 
Näkövammaisten liitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Psoriasisliitto ry
SOS-Lapsikylä, SOS-kehittäjänuoret (lastensuojelu)
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kipu ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Reumaliitto ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Suomen Syöpäyhdistys ry
Uupuneet ry

Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöt, jotka ovat valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjä, mutta näillä järjestöillä ei ole kokemustoimijoita Pohjois-Pohjanmaalla. Kokemustoimijoita voi kysyä suoraan myös näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään. Kokemustoimija voi kauempaakin toimia etäyhteyksillä kokemustoimijatehtävässään.

Listaus kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöistä, joilla on toiminnassaan kokemustoimijoita, mutta ei Pohjois-Pohjanmaan alueella:

Finnilco ry
Gynegologinen potilasjärjestö Korento ry
Huimaus- ja Meniere-liitto ry
Keliakialiitto ry
Mielenterveysomaisten keskusliitto - Finfami ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Sydänliitto ry
Uniliitto ry