Kokemustoimijan tilaus suoraan järjestöltä

Kun tilaaja hakee tietyn diagnoosin tai tietyn vamman omaavaa kokemustoimijaa, hän voi olla yhteydessä myös suoraan eri järjestöihin. Alta ladattava prosessikuvaus avaa enemmän asiaa.

  • Kokemustoimijan hakeminen järjestöstä tai kokemustoimintaa koordinoivalta taholta, toimeksianto prosessi

Pohjois-Pohjanmaalla on monia järjestöjä, joilla on toiminnassaan kokemustoimijoita.

Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöt, joilla on kokemustoimijoita toiminnassaan mukana. Kaikki listan järjestöt eivät ole kuitenkaan valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston  jäsenjärjestöjä. Kokemustoimijoita voi kysyä suoraan myös näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään. Järjestöjen nimistä aukeaa suora linkki ko. järjestön sivuille.

Listaus järjestöistä, joilla on kokemustoimijoita/kokemusasiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaalla

ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Auta Lasta ry
Autismiliitto ry
Hengitysliitto ry
Hyvän mielen talo ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Invalidiliitto ry
Kuuloliitto ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Mielenvireys ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Parkinsonliitto ry
Psoriasisliitto ry
Reumaliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kipu ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Sydänliitto ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Suomen Syöpäyhdistys ry
Uupuneet ry


Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöt, jotka ovat valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjä, mutta näillä järjestöillä ei ole kokemustoimijoita Pohjois-Pohjanmaalla. Kokemustoimijoita voi kysyä suoraan myös näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään. Kokemustoimija voi kauempaakin toimia etäyhteyksillä kokemustoimijatehtävässään.

Listaus jäsenjärjestöistä, joilla on toiminnassaan kokemustoimijoita, mutta ei Pohjois-Pohjanmaan alueella:

Finfami
Keliakialiitto ry
Suomen Migreeniyhdistys ry