Mistä voi tilata kokemustoimijan?

Mistä kokemustoimijan löytää kokemustoimijan toimeksiantoon? Eri lähteitä on monia, riippuen myös siitä, mihin tehtävään ja millaisen diagnoosin omaavaa tai millä elämänkokemuksella kokemustoimijaa haetaan. Tässä osiossa kerrotaan eri tavoista löytää kokemustoimija sekä siitä, miten tilausprosessi etenee eri vaihtoehdoissa.

hahmo sinisellä viivalla,
vanhempi henkilö soittaa puhelimella

Mikäli organisaatiollanne on jatkuva tarve kokemustoimijoiden hyödyntämiselle tai kuntanne/kuntayhtymänne ei sisälly yllä olevaan listaan, voitte myös tilata tunnuksia valtakunnalliseen kokemuspankkiin: https://kokemustoimintaverkosto.fi/tilaajat/

”Tunnuksia tehdään julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä.”

Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto

Suomessa toimii valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1994. Siihen kuuluu vuonna 2023 38 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän yli 700 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Eri alueilla käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla toimii myös ohjausryhmä, johon kuuluu eri järjestöjen edustajia, kokemustoimija ja opetusyksiköiden edustajia. Kokemustoimintaverkosto ylläpitää kokemuspankkia, johon koulutetut kokemustoimijat voivat halutessaan antaa tietonsa.

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt voivat hakea jäsenyyttä kokemustoimintaverkoston toimintaan. Jäsenyyttä haetaan verkoston valtakunnalliselta ohjausryhmältä kirjallisesti allekirjoittamalla kumppanuussopimus. Ohjausryhmä käsittelee uudet kumppanuussopimukset kokousaikataulunsa mukaisesti, noin 5 kertaa vuodessa. Verkoston kumppanuussopimuksen voi pyytää verkoston suunnittelijalta: jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi.

Vuoden 2019 syksystä lähtien kokemustoimintaverkostoon voi hakea myös yhteistyöjäsenenä. Yhteistyöjäsenyys ei edellytä yhtä laajoja sitoumuksia ja velvoitteita, kuin varsinaisen jäsenyys. Yhteistyöjäsenenä voi olla todennäköisesti myös alueellinen sote-alan hanke, verkosto tai vastaava, jolla on omaa kokemustoimintaa.

Tästä löytyy lisätietoa kokemustoimintaverkostosta.

Kokemustoimintaverkoston kokemuspankki

Kokemustietoa voidaan hyödyntää ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköissä ja täydennyskoulutuksessa tai muuta opetusta täydentämässä. Tarkoitus on myös viedä tietoa järjestöistä oppilaitoksiin ja vahvistaa yhteistyötä. Perusopetuksessakin on hyvä kuulla erilaisista elämäntilanteista perheissä, näin ymmärrys ja tieto erilaisiin tilanteisiin syvenee.

Kokemustoimija on myös hyvä yhteistyökumppani erilaisten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kuitenkin voi olla epätietoisuutta, mistä kokemustoimijan voi tilata? Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto ylläpitää kokemustoimijapankkia, jossa on eri puolilla Suomea toimivia kokemustoimijoita. Tämä pankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä – olemalla suoraan yhteydessä kokemustoimijaan. Kokemustoimintapankista toimija voi hakea kokemustoimijaa diagnoosin, järjestön, alueen, elämäntilanteen ja -kokemuksen tai oireen perusteella. Pankissa näkyy myös kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutuksen käyneet. Alla ladattavana tietoa prosessista:

Pankin käyttö edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia, koska pankki sisältää arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. Näitä tunnuksia voi hakea julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijät, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Tunnukset kokemuspankkiin voi tilata verkoston sivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse kokemustoimintaverkoston työntekijöiltä. Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöt päivittävät omalta osaltaan kokemustoimijoidensa tietoja pankkiin.


Tilaajan ja kuulijan palaute kokemustoiminnasta

Niin kuin kokemustoimijalta odotetaan palautetta toiminnan kehittämiseksi, myös tilaajan ja kuulijan palaute on ensiarvoisen tärkeää. Palautteen antaminen tapahtuu sähköisillä palautelomakkeilla, joita löytyy sote-yksikön ja opetusyksikön työntekijälle sekä kuulijalle/osallistujalle. Kokemustoimija voi antaa tehtävänsä yhteydessä linkin palautelomakkeiseen, jotta kuulijat voivat pikaisesti täyttää kyselyn ja antaa tarvittavaa ja hyödyllistä tietoa valtakunnalliselle verkostolle. Verkosto kokoaa nämä palautteet. Eri ryhmille kohdennetut palautelomakkeet löytyvät kokemustoimintaverkoston sivuilta.

”Kokemustoimijat ovat vuosia olleet olennainen osa työtämme opetus-, kasvatus- ja sivistysammattilaisten parissa toimiessamme. Kokemustoimijat ovat saaneet poikkeuksetta erinomaista palautetta niin em. alojen ammattilaisilta kuin päiväkoti-, koulu- ja opiskeluikäisten vanhemmilta. Kokemustiedon ja -tarinan voima on valtava ja vastustamaton, opettava. Kun silmäkulmat kostuvat ja kohderyhmä etsii nenäliinaa taskustaan, tapahtuu isoja asioita. Ymmärrystä, empatiaa, asennevapautta, aitoja kohtaamisia. Ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Nyt jos koskaan sitä tarvitaan”.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija ja Sari Haapakangas, erityiskasvatuksen asiantuntija, Suomen Vanhempainliitto