Kuka on kokemustoimija?

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta tai vammautumisesta. Hän on tehtäväänsä saanut koulutuksen ja toimii pääosin suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa elämänkokemusta.

hahmo punaisella viivalla

Hänen toimintansa tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä. Kokemustoimija pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin. Henkilön halutessa toimia kokemustoimijana, sairastumisesta tai vammautumisesta on hyvä olla kulunut jo jonkin aikaa, että muuttunutta elämäntilannetta on  kerennyt itse käydä läpi. Alta ladattavasta kokemustoimijan polusta löytyy lisätietoa, miten kokemustoimijaksi päädytään.

Kokemustoimijoista käytetään erilaisia nimikkeitä, jotka määrittyvät eri koulutustaustasta, kokemustoimijan tilaajasta ja toimintaympäristöstä, vaikkakin toiminta on samankaltaista. Samanlaista toimintaa harjoittavat kokemustoimijat, -asiantuntijat, -kouluttajat ja kehittäjäasiakkaat, jotka käyttävät omaa kokemustaan tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi.

Mitä se vaatii ja antaa kokemustoimijalle?

Kokemustoimija kertoo siis oman kokemuksensa pohjalta tarinaansa tai osallistuu muunlaiseen toimintaan tuoden oman kokemuksen käsiteltävään asiaan. Tehtävät voivat olla moninaiset. Kokemustoiminta antaa kokemustoimijalle myös vaikuttamisen mahdollisuuden: mahdollisuuden vaikuttaa esim. oman sairautensa hoitopolkuun tai yleisesti mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Kokemustoimijan tehtäviin vaaditaan koulutus, missä käydään läpi omaa tilannetta ja annetaan eväitä ja valmiuksia kokemustoimijana toimimiseen.