OLKA-toiminta

OLKA-toiminnan logo.

OLKA Oulu toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa. OLKA®-toimintaa on sairaaloissa ympäri Suomen, OLKA Oulu pohjoisimpana. OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

OLKA tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Alla olevasta palvelutarjottimen kuvasta näkyy kaikki toimintaan kuuluvat palvelut: OIVA-tietopalvelu, TOIVO-tukipalvelu, ILONA -palvelu ja HELMI-kehittäjäpalvelu. Näistä eri toiminnoista saa myös tarkempaa tietoa tämän sivun valikosta.

OLKA-koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

OLKA Oulun kotipesä

OLKA-piste on OLKA Oulun toiminnan kotipesä Oulun yliopistollisen sairaalan Avohoitotalon aulassa, osoitteessa Kiviharjuntie 9. OLKA Oulu on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimintaa, ja toimii STEAn ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuella.

Oulun yliopistollisen sairaalan logo OYS
OYSissa olevan OLKA-pisteen kaappi, jossa järjestöjen materiaalien kansiot

OLKA Oulun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toiminut Katja Kuusela on tehnyt vuonna 2021 yamk-opinnäytetyönsä aiheesta sotejärjestöjen ja sairaaloiden välisen kumppanuuden hyvät käytännöt, soveltamispaikkoja mm. tulevaisuuden sotekeskukset: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja sairaaloiden välisen kumppanuuden hyvät käytännöt : Case: OLKA® - Theseus


Facebook: OLKA Oulu

Käytitkö palveluamme OYS:ssa? Olisi mukavaa, jos jättäisit palautetta: ASIAKASPALAUTE-lomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

OLKA-toiminnan logo.

OLKA Oulun uutiskirje

OLKA Oulun uutiskirje toimitetaan neljästi vuodessa sähköpostitse. Voit tilata uutiskirjeen itsellesi viereisellä painikkeella.