Yhdessä osallisuutta-hanke

Viralliselta nimeltään Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke
Toiminta-aika: 01.08.2021 – 31.05.2023

Hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa. Diak on hankkeen päätoteuttaja ja PPsotu osatoteuttaja. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston ja STEAn tuella.

Hankkeen päätavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kumppanikuntien osallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön liittyvää osaamista ja toimintakäytäntöjä. Lisäksi hankkeessa parannetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia toiminnallaan edistävien järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnissa.

Hanke toteutuu Nivalan, Raahen, Haapaveden, Utajärven, Reisjärven ja Sievin kunnissa. Kunnat valitsevat kohderyhmät, joiden osallisuutta ja hyvinvointia halutaan erityisesti edistää. Lisäksi kunnat määrittävät järjestöyhteistyön toimintatavat ja toimintamallit, joiden avulla valittujen kohderyhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä kehitetään. Valitsemisessa hyödynnetään yhteiskehittämisen ja työpajatyöskentelyn menetelmiä. Valittujen toimintatapojen tuloksellisuutta arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan.  Hanke tarjoaa kumppanikunnille ja kuntien alueilla toimiville järjestöille monipuolista kartoitus-, ohjaus-, kehittämis- ja koulutustukea.

Hankkeen tuloksena järjestöjen ja kuntien osaaminen vahvistuu, toimijoiden roolit selkeytyvät, ja paikallinen yhteistyö on tavoitteellisempaa. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee.

Lisätietoa hanketiimiltä:

Projektipäällikkö Ritva Sauvola
ritva.sauvola@diak.fi, 040 508 8933

Projektikoordinaattori Eeva Vaskilampi
eeva.vaskilampi@ppsotu.fi, 044 729 2016

Projektityöntekijä Terhi Niemelä
terhi.niemela@ppsotu.fi, ​044 7292 039

Arviointiasiantuntija Marina Steffanson
marina.steffanson@diak.fi, 040 1988 149

Hanke sosiaalisessa mediassa:

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -facebook-sivu
#yhdessäosallisuutta 


Tilaisuuksia:
 

  • Kierrämme sovitusti kumppanikunnissa tapaamassa kuntien ja järjestöjen edustajia marras-joulukuussa 2021
  • 16.12.2021 Yhdessä osallisuutta -hankkeen webinaari
  • Koulutustilaisuuksia tulossa keväällä 2022:  Kunta- tai yhdistystoimija! Voit olla meihin yhteydessä ja kertoa osallisuuteen sekä kunta-järjestöyhteistyöhön liittyvistä koulutustarpeistasi. Huomioimme ne koulutusten suunnittelussa.


Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni, euroopan sosiaalirahasto.