Yhdessä osallisuutta-hanke

Viralliselta nimeltään Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke
Toiminta-aika: 01.08.2021 – 31.05.2023

Hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa. Diak on hankkeen päätoteuttaja ja PPsotu osatoteuttaja. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston ja STEAn tuella.

Hankkeen päätavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kumppanikuntien osallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön liittyvää osaamista ja toimintakäytäntöjä. Lisäksi hankkeessa parannetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia toiminnallaan edistävien järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnissa.

Hanke toteutuu Nivalan, Raahen, Haapaveden, Utajärven, Reisjärven ja Sievin kunnissa. Kunnat valitsevat kohderyhmät, joiden osallisuutta ja hyvinvointia halutaan erityisesti edistää. Lisäksi kunnat määrittävät järjestöyhteistyön toimintatavat ja toimintamallit, joiden avulla valittujen kohderyhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä kehitetään. Valitsemisessa hyödynnetään yhteiskehittämisen ja työpajatyöskentelyn menetelmiä. Valittujen toimintatapojen tuloksellisuutta arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan.  Hanke tarjoaa kumppanikunnille ja kuntien alueilla toimiville järjestöille monipuolista kartoitus-, ohjaus-, kehittämis- ja koulutustukea.

Hankkeen tuloksena järjestöjen ja kuntien osaaminen vahvistuu, toimijoiden roolit selkeytyvät, ja paikallinen yhteistyö on tavoitteellisempaa. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee.

Lisätietoa hanketiimiltä:

Projektipäällikkö Maire Vuoti
maire.vuorti@diak.fi, 050 308 2291

Projektikoordinaattori Eeva Vaskilampi
eeva.vaskilampi@ppsotu.fi, 044 729 2016

Projektityöntekijä Terhi Niemelä
terhi.niemela@ppsotu.fi, ​044 7292 039

Arviointiasiantuntija Marina Steffanson
marina.steffanson@diak.fi, 040 1988 149

Hanke sosiaalisessa mediassa:

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -facebook-sivu
#yhdessäosallisuutta 


Blogikirjoituksia:

Silta kohti ihmislähtöistä kuntaa (tammikuu 2022)
Vapaaehtoisia ystäviä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa (helmikuu 2022)
Yhdistykset kunnan hyte-työssä – tekoja ihmisten hyväksi (maaliskuu 2022)


Tilaisuuksia ja muuta ajankohtaista:

 • Valmennuksia keväällä 2022:  
  - Avoimen tilan perustaminen kuntaan 22.2.
  - Kokemustoiminnan hyödyntäminen kuntatyössä 29.3.
  - Huono-osaisuusindikaattorit kartoilla 11.5.

 • Valmennuksia syksyllä 2022
  - Hyvä kohtaaminen 12.10.
  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Ilmoittautuminen osoitteessa: yhdessaosallisuutta.diak.fi


 • Tällä hetkellä käynnissä Kumppanikuntien kehittämiskokeilut yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa

Vinkkilistoja kuntatyöntekijän työhuoneen seinälle:

Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni, euroopan sosiaalirahasto.