Anu Uusitalo kokee, että Lähellä.fi-palvelu edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassamme

18.3.2024

Anu Uusitalo istuu nojatuolissa ja katsoo kameraan.
Koordinaattori Anu Uusitalo

Koordinaattori Anu Uusitalo työskentelee Oulun Seudun KILPI ry:n kolmivuotisessa YHDESSÄ ETEENPÄIN- Kilpikoordinaattorin kanssa -hankkeessa. Anu hyödyntää Lähellä.fi-palvelua mm. viestiessään edustamiensa yhdistysten toiminnasta. Anu kokee, että Lähellä.fi-palvelu edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassamme.


Kerro aluksi itsestäsi ja järjestöstä missä olet töissä?

- Olen Anu Uusitalo, ja työskentelen koordinaattorina Oulun Seudun KILPI ry:n kolmivuotisessa YHDESSÄ ETEENPÄIN – Kilpikoordinaattorin kanssa -hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Vapaa-ajallani puuhailen perheeni parissa, johon kuuluvat myös koirat Piika ja Mosku. Harrastan yhdistystoimintaa, tykkään kotiseututyöstä.

Mitä kautta alun perin kuulit Lähellä.fi-palvelusta?

- Olen aika aktiivinen yhdistystoimija vapaa-ajallanikin, joten olen hyödyntänyt Lähellä.fi-palvelua viestiessäni edustamieni yhdistysten toiminnasta. Palvelun pariin päädyin muistaakseni aikanaan järjestötyötä tekevän ystäväni neuvomana. Tällä hetkellä käytän Lähellä.fi-palvelua myös työni puolesta ollen yksi työnantajani valtuuttamista palvelun käyttäjistä.

Mistä olet saanut tarvitsemaasi tietoa Lähellä.fi-palvelusta?

- Tietoa on löytynyt mukavasti palvelun verkkosivuilta sekä verkkovälitteisten koulutusten kautta. Omasta työyhteisöstäni Oulun Kumppanuuskeskukselta on myös ollut hienosti saatavilla palveluun lähitukea tarvittaessa.

Miten olet opetellut käyttämään palvelua? Oletko esimerkiksi osallistunut infotilaisuuksiin?

- Osallistuin Lähellä.fi-infotilaisuuteen aloittaessani nykyisessä työtehtävässäni. Koska työnantajani oli jo käyttänyt palvelua omassa viestinnässään, pääsin jossakin määrin sen osalta ns. katetun pöydän ääreen. Totta kai uuttakin on luotu ja päivitystyötä tehty. Esimerkiksi uusi rajapintayhteys palvelutietovarantoon ja lopulta Hyte-palvelukonseptin mukaisiin palvelutarjottimiin ohjaa nyt entistä perusteellisempaan hakukoneelle tuotetun tiedon tarkasteluun. Meilläkin on paraikaa työn alla, minkälaisia viilauksia tämä uusiakin yleisöjä tavoittava näkymä edellyttää esimerkiksi palvelukuvausten laatimisen osalta. Myös tähän pohdintaan on Lähellä.fi-palvelusta saatu mukavasti tukea.

Millaista toimintaa olet ilmoittanut palvelussa?

- Olen välittänyt tietoa hyvinvointia eri tavoin tukevista hanketyötapahtumista sekä yhdistyksen eri puolilla toiminta-aluettamme toteuttamasta vertaistoiminnasta. Toimintailmoittelun ohella koen tärkeänä myös sen, että palvelu tuo samalla yksittäisen organisaation olennaisimmat tiedot kätevästi sekä kansalaisten että julkisen sektorin edustajien ulottuville: Lisätietoa tietystä toimijasta kaipaava pääsee palvelun kautta helposti alkuun.

Millaiseksi olet kokenut palvelun käytön?

- Vaikka palvelu neuvookin käyttäjää täydentämisen tarpeista kirjaamisen edetessä, on kirjaamisprosessi ja kuvailuvaihe melko töisevä. Kaipaisin siihen hieman napakampaa näkökulmaa.

Millaista hyötyä koet palvelusta olleen sinulle ja järjestöllenne?

- Palvelu tarjoaa meillekin maksutonta näkyvyyttä sekä kansalaisten että julkisen sektorin suuntaan. Palveluun kirjaamaamme tietoa voidaan jakaa helposti myös esimerkiksi hyvinvointialueitten omissa kanavissa tai leijukkeen avulla vaikkapa yhdistyksen omilla kotisivuilla. Lähellä.fi on kuitenkin vielä verrattain uusi palvelu, jonka tunnettuus ja sitä kautta tavoittavuus on toistaiseksi jossakin määrin rajallinen, mutta toivon mukaan avartumassa.

Millaisia vinkkejä antaisit muille palvelun käyttäjille?

- Lähellä.fi-palvelun käyttäjinä esimerkiksi me järjestöt voimme omalta osaltamme tuoda palvelua entistä tutummaksi omissa kohderyhmissämme ja verkostoissamme. Näin edistämme osaltamme palvelun tavoittavuutta, kun yhä useampi oppii etsimään sen kautta itselleen merkityksellistä, yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa sekä monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia, apua ja tukea. Muistammehan myös, että päästessään kokoamaan järjestöjen ja yhteisöjen tukea, toimintaa ja tapahtumia yhteen osoitteeseen mahdollisimman kattavasti Lähellä.fi edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassamme yleensäkin. Tällä on puolestaan olennaista merkitystä esimerkiksi järjestötyön arvostuksen ja toimintaresurssien näkökulmasta tulevaisuudessa.


Teksti: Kuura Jokela

Kuva: Kuura Jokela