Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava

29.5.2023

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset eivät saa vaarantua hallitusneuvotteluissa

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Katajala on huolissaan siitä, miten sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukselle käy hallitusneuvotteluissa.  Hän vetoaa hallitusneuvotteluissa oleviin puolueisiin, jotta järjestöjen rahoituksesta ei leikata. Viime vuonna järjestörahoitus päätettiin parlamentaarisesti siirtää valtion budjettiin, ja kaikki puolueet sopivat, että järjestöjen tuleva rahoitustaso säilyy. Kaikki eduskuntapuolueet ovat yhdessä sitoutuneet turvaamaan rahapelien tuotoilla toimineille järjestöille ennustettavan, vakaan ja edunsaajien autonomian turvaavan riittävän rahoituksen veikkausvoittovaroihin perustuneen järjestelmän jälkeen. Tämä parlamentaarinen sopu ei saa jäädä pelkäksi ohueksi juhlapuheeksi. 

Katajala muistuttaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöillä on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan lähes 7060 yhdistystä, joista noin 650 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai -yhdistystä.  Järjestöt edistävät eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Ne organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja tuottavat ihmislähtöisiä palveluita.  On tärkeää muistaa, että järjestöt ovat myös osa alueellista elinvoimaa. Ne työllistävät, kehittävät ja tuovat EU-rahoitusta alueelle.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tukevat ja tarjoavat erilaisia osallistumisen väyliä myös haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tai vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille. Järjestöt tekevät näkymätöntä näkyväksi, lisäävät tietoa, vahvistavat ymmärrystä sekä nostavat esiin epäkohtia ja tuen tarpeita.  Järjestöjen toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä monia ongelmia tai niiden pahenemista sekä vähentää kalliimpien korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja siten kustannuksia”, Katajala sanoo.

Leikkaamalla sote-järjestöjen rahoituksesta tuleva hallitus leikkaisi muun muassa hyvinvoinnista, terveydestä, yhteisöllisyydestä, elinvoimasta sekä aktiivisuutta ja demokratiaa tukevasta toiminnasta, muistuttaa Katajala. Se heikentäisi myös suomalaista vapaaehtoistyön kenttää. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei tule jatkossakaan selviämään haasteistaan ilman kansalaisjärjestöjä ja niiden monipuolista toimintaa ja sen takia järjestöjen toimintaedellytykset on varmistettava pitkäjänteisellä tavalla.

 

Anna Katajala

Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry