Järjestötoiminta tutuksi Pohteen sote-ammattilaisille

19.6.2023

Tulevan syksyn aikana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) sote-ammattilaiset pääsevät tutustumaan alueemme järjestöjen toimintaan. Tilaisuuksien tarkoituksena on, että ammattilaiset osaavat entistä paremmin ohjata asiakkaitaan järjestöistä saatavan tiedon ja niiden tuottaman toiminnan pariin. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry toteuttaa tilaisuudet järjestöyhteistyönä Pohteen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishankkeen sekä maakunnallisten järjestöverkostojen kanssa.


Tilaisuuksien ajankohdat:

Lapsiperheiden kanssa työskenteleville 30.8. klo 12.30–15.00

 • Järjestöneuvonta ja Lähellä.fi-verkkopalvelu (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • MLL mukana perheiden arjessa (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry)
 • Erosta Elossa, apua miehille ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä (Miessakit ry)
 • Vanhempien Akatemiasta tietoa, tukea ja työkaluja vanhemmuuteen (Nuorten Ystävät ry/Vanhempien Akatemia)
 • Matalankynnyksen arjen apua monilapsisille perheille (Auta Lasta ry/Lapsirikas-toiminta)
 • Ensi- ja turvakotien toiminta Pohteen alueella (Oulun ensi- ja turvakoti ry sekä Raahen ensi- ja turvakoti ry)

Lapsiperheiden kanssa erityisesti Oulun seudulla työskenteleville 27.9.2023 klo 13.00–15.00

 • Järjestöneuvonta ja Lähellä.fi-verkkopalvelu (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Toimintaa erityisille (Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry)
 • Järjestövarikko - tukea 3. sektorilta perheille (Auta Lasta ry/Järjestövarikko)
 • Iloa ja aikaa lapsille (Parasta Lapsille ry)
 • Erityislapsiperheiden asialla - Oulun seudun omaishoitajat ry (Oulun seudun omaishoitajat ry)

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskenteleville 6.9. klo 8.15–9.30

 • Järjestöneuvonta ja Lähellä.fi-verkkopalvelu (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Kohdataan ja voimaannutaan (Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry sekä Mielenvireys ry)
 • Mistä tukea rikostaustaisille ja heidän läheisilleen? (Kriminaalihuollon tukisäätiö ry)
 • Oulun ensi- ja turvakoti haavoittuvassa asemassa olevien tukena (Oulun ensi- ja turvakoti ry)

Ikäihmisten kanssa työskenteleville 6.9. klo 13.45–16.00

 • Järjestöneuvonta ja Lähellä.fi-verkkopalvelu (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Oulun seudun omaishoitajat ry:n toimintaa ikääntyneille omaisistaan huolehtiville (Oulun seudun omaishoitajat ry)
 • Eläkeliitossa viihdytään ja toimitaan yhdessä (Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry)
 • Sydänjärjestön toiminta Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry)
 • Välineitä ikäihmisten päihdehaittojen ehkäisyyn (EHYT ry)
 • Muistiyhdistykset muistiperheiden tukena (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry sekä Suomenselän Muisti ry)
 • Ettei puhe unohu eikä ala ihmisiä pelkään (Yhteisestä Ovesta ry sekä Hyvinvointikoordinaattori/Kuusamon kaupunki)


Järjestöjen toimintaan voi tutustua myös uudessa Lähellä.fi-verkkopalvelussa. Palvelusta saa tietoa niin paikallisista kuin valtakunnallisista järjestöistä ja niiden toiminnasta. Jos Lähellä.fi:hin ei ole vielä lisätty tietoa etsitystä toiminnasta, voi koko Pohjois-Pohjanmaan alueella kääntyä järjestöneuvojan puoleen. Etsitään yhdessä erilaisia vaihtoehtoja!

 

Paula Vidnäs
Järjestöneuvoja
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
paula.vidnas@ppsotu.fi