Lähellä.fi-verkkopalvelussa julkaistut toimintailmoitukset näkyvät nyt myös Palvelutietovarannossa

20.12.2023

Digi- ja väestötietovirasto sekä Lähellä.fi-verkosto ovat kehittäneet yhteistyössä integraation, jonka ansiosta Lähellä-verkkopalveluun syötetyt tiedot näkyvät nyt myös Suomi.fi-palvelutietovarannossa. Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, jota käytetään tietolähteenä esimerkiksi useissa julkisen sektorin järjestelmissä. Lähellä.fi-verkoston ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyön tarkoituksena on saada järjestöjen toiminta paremmin näkyville, ja integraatio palveluiden välillä mahdollistaa nyt sen.

Integraation myötä Lähellä.fi-verkkopalvelusta siirtyvät Palvelutietovarantoon järjestöjen perustiedot. Lisäksi ”Tukea ja apua” sekä ”Harrastukset ja vapaa-aika” -kategorioiden toimintailmoitukset, joissa on ilmoitettu pitkäkestoista toimintaa. Myös toimintailmoituksiin liittyvät yhteystiedot siirtyvät Lähellä.fi:stä Palvelutietovarantoon. Tiedot siirtyvät automaattisesti, eli järjestöjen ei tarvitse erikseen ilmoittaa tietoja Palvelutietovarantoon. Tiedot siirtyvät kuitenkin vain yksisuuntaisesti Lähellä.fi-palvelusta Palvelutietovarantoon, ei toisinpäin.

Vähimmäisvaatimukset tiedonsiirtymiselle

Lähellä.fi-palvelussa ilmoitetun tiedon täytyy täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotta se voi siirtyä Palvelutietovarantoon. Vähimmäisvaatimukset tiedon siirtymiselle ovat seuraavat:

  • Integraatio koskee vain Lähellä.fi-palvelussa ilmoitettuja pitkäkestoista toimintaa. Lyhytkestoiset toimintailmoitukset eivät siirry Palvelutietovarantoon.
  • Y-tunnus on syötetty Lähellä.fi-palvelussa sille varattuun kenttään.
  • Tieto on syötetty lomakkeen ohjeiden mukaisesti ja oikeisiin kenttiin.

Järjestöt voivat itse valita kumpaan palveluun haluavat toimintansa ilmoittaa. Järjestötoimijoiden näkökulmasta Lähellä.fi-verkkopalveluun tietojen syöttäminen on hieman kevyempää kuin Palvelutietovarantoon. Tämä hyödyttää järjestöjä, joilla on viestintään käytössä rajalliset resurssit.

Järjestö voi käyttää halutessaan molempia palveluita myös rinnakkain. Palvelutietovarannossa jo ilmoitetut tiedot estävät tietojen siirtymisen Lähellä.fi:stä, joten samoja tietoja ei voi syöttää molempiin palveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pitkäkestoisen toiminnan voi ilmoittaa halutessaan Palvelutietovarannossa ja lyhytaikaista sekä vapaaehtoistoimintaa Lähellä.fi:ssä. Lisätietoa palveluiden välisistä eroista löydät osoitteesta: https://www.lahella.fi/lahellafi-ja-ptv

Lisätietoja:
Tero Hannula
Verkostoluotsi
Lähellä.fi-verkosto
puh. +358 44 700 6237
sähköposti: tero.hannula@lahella.fi

Terhi Tuokkola
Kehityspäällikkö, PTV:n palveluomistaja
Digi- ja väestötietovirasto
puh. +358 295 535 097
sähköposti: terhi.tuokkola@dvv.fi