Vetoomus järjestöjen toiminnan turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

15.4.2024

Hyvä kansanedustaja Pohjois-Pohjanmaalta

Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä lähes 7060 rekisteröityä yhdistystä, joista noin 650 on sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai -yhdistystä sekä lukuisia asukas- ja kyläyhdistyksiä, eläkeläis- ja liikuntajärjestöjä sekä muita yhdistyksiä. Järjestöt ovat olennaisia toimijoita alueemme kunnissa ja hyvinvointialueella, tarjoten hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta.

Järjestötoiminnan monipuolisuus kattaa matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja tuen ja palvelut, ihmisten auttamisen, vertaistoiminnan, harrastustoiminnan sekä tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisen. Paikalliset ja alueellisen järjestöt ovat alueemme asukkaiden toiminnan ja toisistamme välittämisen paikkoja, eivät organisaatiohimmeleitä.

Järjestöt ovat myös huomattavia työllistäjiä ja elinvoiman lisääjiä maakunnassa. Järjestöt myös tarjoavat tukityöllistymisen kautta polkuja työelämään. Järjestöissä työskentelemme niin palkan kuin vapaaehtoisten suuren sydämen voimalla - rintarinnan.

Mediatietojen mukaan ensi viikon kehysriihessä suunnitellaan 100 m€ sote-järjestöjen leikkauksien aikaistamista jo vuodelle 2025. Leikkaukset alue- ja paikallistason järjestöjen rahoituksesta voivat vaarantaa koko niiden toiminnan ja uhkaavat suoraan mahdollisuuksiamme auttaa ihmisiä.

Järjestöjen toimintaan panostaminen ei ole vain taloudellinen investointi, vaan se vahvistaa myös yhteiskunnan vakautta, demokratiaa ja kriisivalmiutta. Järjestöjen hyvinvointityö vähentää kustannustehokkaasti tarvetta korjaaviin palveluihin ja mahdollistaa paikallisen toiminnan, joka edistää kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Vetoamme teihin Pohjois-Pohjanmaan alueen kansanedustajana järjestöjen toiminnan turvaamiseksi. On elintärkeää säilyttää järjestöillä vähintään nykyinen rahoituksen taso varmistaaksemme järjestöjen pitkäjänteisen ja merkittävän työn jatkumisen maakunnassamme myös tulevaisuudessa.


Pohjois-Pohjanmaalla, 12.4.2024


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-ja terveysturvayhdistys ry

Vuolle Setlementti ry

Nuorten Ystävät ry

Hyvän mielen talo ry

Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Raahen Psyyke ry

Mielenvireys ry

Koillismaan seudun muisti ry

Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry

Lintulammen asukasyhdistys ry

Kumppanuustalo Nuotta ry

Kris-Oulu ry

MIELI Oulun seudun mielenterveys ry

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Oulun seudun omaishoitajat ry

Suomenselän Muisti ry

Caritas säätiö

Auta Lasta ry

Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Raahen ensi- ja turvakoti ry

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

Mannerheimin Lastensuojelun Pohjois-Pohjanmaan Piiri

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Pohjois-Pohjanmaan Martat ry

Yritetään yhdessä ry

Oulun seudun KILPI ry

Yhteisestä Ovesta ry